Het beheer van de ruimtes ligt bij de Stichting, maar het gebruik is in handen van de buurtbewoners.

De Torensluis is geen café en geen evenementenorganisatie. Het is aan de buurtbewoners om met initiatieven te komen over uiteenlopende thema’s die bestemd zijn voor de diverse doelgroepen uit de buurt.

Denk daarbij aan buurtvergaderingen, koffieochtenden, buurtborrels, debatten, informatiebijeenkomsten, lezingen, leesclubs, huiswerkbegeleiding, knutselen, yoga, danslessen en repareren. Of wat maar interessant kan zijn voor buurtbewoners.

Wat er gaat plaatsvinden in De Torensluis wordt beoordeeld door de Programmacommissie. Zij verzamelt ideeën voor de programmering in de twee ruimtes die beschikbaar zijn.

De gekozen activiteiten worden bekend gemaakt in de agenda.
De commissie wil graag een breed programma aanbieden met uiteenlopende thema’s die bestemd zijn voor de diverse doelgroepen uit de buurt.

Denk daarbij aan buurtvergaderingen, koffieochtenden, buurtborrels, debatten, informatiebijeenkomsten, lezingen, leesclubs, huiswerkbegeleiding, knutselen en repareren. Of wat maar interessant kan zijn voor buurtbewoners.

Ook maatschappelijk organisaties zullen de ruimte krijgen.
Suggesties zijn welkom via programma@detorensluis.nl